»PRIPOROČILA PROTI RAKU, NAJ NE IZVISIJO V ZRAKU«

Breme raka je v Sloveniji veliko in se iz leta v leto povečuje.  Po podatkih Registra raka pri onkološkem inštitutu v Ljubljani letno zboli za to boleznijo okrog 15.200 ljudi. Rak predstavlja vodilni vzrok prezgodnje smrti.

Vse najpogostejše rakave bolezni so bolj ali manj povezane s kajenjem cigaret, nezdravim prehranjevanjem (premalo sadja in zelenjave), s čezmerno telesno težo, tveganim pitjem alkoholnih pijač, nezadostno in neustrezno telesno dejavnostjo, kožni rak pa s čezmernim sončenjem. Mnoge vrste raka lahko preprečimo ali odkrijemo dovolj zgodaj. Mnoge vrste raka je danes mogoče pozdraviti ali vsaj učinkovito zdraviti.

Živimo v času, ko je skrb ljudi zaradi širjenja okužb s korona virusom in z njim povezane bolezni COVID 19 pretežno usmerjena v spremljanje negotovih razmer. To pri mnogih posameznikih povzroča opuščanje pomembnih zdravih navad in izbir, kar lahko vodi v zbolevanje zaradi drugih bolezni. Neudeležba na presejalnih programih ZORA, DORA in SVIT, izpuščanje cepljenj proti okužbam, ki povzročajo raka (HPV, Hepatitis B), pa tudi vsako odlašanje z obiskom pri zdravniku ob zaznanih spremembah pri sumu na raka, lahko pomenijo resno grožnjo zdravju s hudimi zdravstvenimi posledicami.

Kako živeti, da bi kar najbolj zmanjšali individualno ogroženost za nastanek rakave bolezni?

Z zdravim načinom življenja, ki upošteva 12 preprostih priporočil Evropskega kodeksa proti raku. Odzovite se povabilom v preventivne presejalne programe in se jih zagotovo udeležite.

Zelo pomembno je, da ne odlašate predolgo z obiskom pri zdravniku, kadar opazite znake ali težave, ki bi lahko pomenile začetek rakave bolezni.

Vabimo vas, da si na spletni strani https://priporocila.si/covid-19/ ogledate priporočila za zmanjšanje ogroženosti z rakom in drugimi kroničnimi boleznimi.