Izvajanje zobozdravstvenih storitev

V skladu s 3. členom Odredbe o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 22/2020 z dne 13.03.2020)  se s  16.03.2020 prekine izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti.

Izvajajo se nujne zobozdravstvene storitve in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja. Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v:

  • Zdravstvenem domu Ljubljana,
  • Zdravstvenem domu Maribor,
  • Zdravstvenem domu Celje,
  • Zdravstvenem domu Kranj,
  • Zdravstvenem domu Novo mesto,
  • Zdravstvenem domu Koper in
  • Zobozdravstvenem domu Nova Gorica.

V navedenih ambulantah se v nujnih primerih izvaja obravnava tudi na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem