Pomoč v primeru psihosocialne stiske

Če se v času epidemije koronavirusa soočate z duševno stisko, se lahko obrnete na strokovnjake s področja duševnega zdravja, ki bodo na voljo v številnih zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Za psihološko podporo v zdravstvenih domovih je namenjena skupna telefonska številka 080 51 00 in  je del Telefona za psihološko podporo prebivalcem med epidemijo COVID-19. Pogovor s strokovnjakom s področja duševnega zdravja v zdravstvenem domu vam lahko olajša stiske, strahove in skrbi v povezavi z epidemijo. Pogovor ni namenjen poglobljeni psihoterapevtski ali psihiatrični obravnavi. Za razbremenitev in pogovor se tako lahko obrnete na zgoraj omenjeno skupno številko (080 51 00), lahko pa neposredno pokličete strokovnjaka iz vašega ali kateregakoli drugega zdravstvenega doma. Seznam zdravstvenih domov je dostopen na povezavi https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne.

V Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem so vsak dan dosegljive svetovalke za psihološko podporo med 8.00 do 11.00 uro na telefonski številki 031-796-555. V  psihiatrični ambulantni pa se dejavnosti izvajajo po predhodni telefonski najavi. Dosegljivi so preko telefona od ponedeljka do petka od 8h-14h ure na telefonski številki 02 87 05 313.