Preventivne zdravstvene storitve

Na podlagi prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS. Št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) je minister za zdravje izdal Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 22/2020 z dne 11.03.2020), s katero se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Izvajajo se samo preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Od 12. marca 2020 dalje v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem ne izvajamo preventivnih pregledov v:

  • otroškem dispanzerju,
  • šolskem dispanzerju,
  • dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
  • dispanzerju za ženske in
  • referenčnih ambulantah.

V okviru preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladine se izvajajo pregledi dojenčkov do 12. meseca starosti vključno z rednimi cepljenji.

Po preklicu ukrepov se bodo preventivni pregledi ponovno izvajali. O tem boste pravočasno obveščeni.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem