Termini testiranja s hitrimi antigenskimi testi v ZP Črna na Koroškem

 

 

četrtek, 02. decembra 2021 med 12.00 in 15.00 uro

 

Testiranje je brezplačno za osebe:

  • ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • delajo pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji ali
  • imajo diplomatski status.

 

Oseba izpolnjuje pogoj, če predloži izkaznico zdravstvenega zavarovanja oziroma evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Oseba, ki ne more izkazati zdravstvenega zavarovanja, lahko stalno ali začasno prebivališče izkazuje z osebno izkaznico, s potnim listom, z diplomatsko izkaznico ali z drugimi javnimi listinami. Oseba, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in dela pri delodajalcu, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, izpolnjevanje pogoja praviloma izkazuje s kartico zdravstvenega zavarovanja.

 

Potrdila izdajamo tudi v angleškem jeziku.