Zajezimo širjenje bolezni covid-19

ZAJEZIMO ŠIRJENJE BOLEZNI COVID-19!

 

V situaciji, ki smo ji izpostavljeni in predstavlja velik izziv za vse, je še posebej pomembno, da delujemo preventivno in odgovorno za omejitev širjenja bolezni COVID-19.

Skupaj z zaščitnimi ukrepi, ki odločilno pripomorejo k uspešnemu obvladovanju širjenja bolezni, predstavlja temelj za obvladovanje trenutnih razmer verodostojnost podatkov in informacij.

V trenutnih razmerah še posebej poudarjamo dosledno upoštevanje zaščitnih ukrepov (varne medsebojne razdalje, izogibanje stikom z ljudmi, ki kihajo in kašljajo, temeljito umivanje rok z milom in vodo, higiena kašlja in kihanja, izogibanje druženja v zaprtih prostorih, redno zračenje prostorov, razkuževanje rok in pravilna uporaba zaščitne maske) in pravil izolacije in karantene ter upoštevanje navodil predstavnikov zdravstvenih inštitucij in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V primeru pojava bolezenskih znakov (vročina, kašelj, slabo počutje, bolečine v mišicah, občutek pomanjkanja zraka idr.) ostanemo doma in se telefonsko pogovorimo s svojim izbranim zdravnikom ali pokličemo Ambulanto COVID-19 za akutne respiratorne infekte (ARI) -  telefonska številka: 031 467 010.

Prilagamo naslove s telefonskimi številkami kontaktov za primer, če potrebujete zdravstveno pomoč ali morebiten strokovni nasvet:

  • Preventivni ukrepi in svetovanje - Zdravstvenovzgojni center ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM (telefonska številka: (02) 8705 272)
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ravne na Koroškem - telefonska številka:  (02) 8705 600
     
  • Linki za dostopnost do aktualnih informacij v zvezi z ukrepi COVID-19 in vsebin za zdravje: