Zdravstveno vzgojni center in Šola za starše

V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 22/2020 z dne 11.03.2020), s katero se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Izvajajo se samo preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

V zdravstvenem domu Ravne na Koroškem od 12.03.2020 dalje do preklica ne izvajamo:

  • preventivnih programov oziroma delavnic krepitve zdravja za odrasle.
  • programa »Priprava na porod in starševstvo«. Bodoče mamice se lahko s številnimi vsebinami, ki jih sicer posredujemo v okviru Šole za starše, seznanite na spletni strani https://zdaj.net.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem