Patronažno varstvo

Mateja PEČNIK, dipl. m. s.
Nastja Uršej, dipl. m. s., nadomešča Tadeja VEČKO, dipl. m. s.

Telefon: 02 87 04 114 

  Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
Ordinacijski čas 06.30-14.00 06.30-14.00 06.30-14.00 06.30-14.00 06.30-13.00
Malica 08.00-08.30 08.00-08.30 08.00-08.30 08.00-08.30 08.00-08.30

OPOMBA: Sobota od 07.00 do 11.30; 1x mesečno, ena patronažna medicinska sestra za ZP Črna in ZP Mežica skupaj.