Referenčna ambulanta 2

Lea REBERNIK, dipl. m. s. 

Telefon: 02 82 34 161 

  Torek Četrtek Petek
Ordinacijski čas 07.15-14.45 12.00-19.30 07.15-14.45*
Malica 10.00-10.30 15.30-16.00 10.00-10.30

OPOMBA: * 2. in 4. petek v mesecu.