Vizija

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem bo regionalno priznana zdravstvena ustanova na področju primarnega zdravstvenega varstva in bo prva izbira posameznikov, ki bodo potrebovali zdravstvene storitve. Bo center za preprečevanje, diagnosticiranje, zdravljenje in rehabilitacijo na enem mestu.

Uporabnikom bo nudil najvišjo možno raven kakovosti in zadovoljstva na preventivni in kurativni ravni. Razpolagal bo z najmodernejšo opremo in strokovno izobraženim kadrom na vseh področjih. Konkurenčen bo najboljšim v svoji vrsti.

 

Poslanstvo

Naše osnovno poslanstvo je, da zagotavljamo občanom občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem osnovno zdravstveno varstvo, se pravi najboljše preventivno-kurativne storitve ob nenehnem uvajanju pozitivnih sprememb in izboljševanju kakovosti v korist pacientov in zaposlenih.

Izvajamo programe preventive in promocije zdravja, ozaveščamo prebivalstvo h krepitvi in ohranjanju zdravja. Tako izvajamo sistematiko šolskih in predšolskih otrok in posvetovalnico za otroke v vseh štirih občinah.

Na področju kurative pa zagotavljamo neprekinjeno in kakovostno zdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb, izvajamo učinkovito nujno medicinsko pomoč in strokovno kakovostne medicinske storitve v specialističnih ambulantah in dispanzerjih, ki delujejo pri nas. Izvajamo zobozdravstvene storitve za odrasle, šolarje in mladino v vseh občinah. Nudimo funkcionalno laboratorijsko, ultrazvočno in rentgensko diagnostiko in nenazadnje tudi rehabilitacijo in ponovno vključevanje obolelih ali poškodovanih v delovno okolje, družino in širšo skupnost.