V ZD Ravne se nenehno trudimo nadgraditi kakovost svojega dela. Zato vam z veseljem sporočamo, da smo kot prva zdravstvena organizacija na Koroškem pridobili najnovejšo verzijo certifikata kakovosti ISO 9001:2015, ki nam bo v pomoč pri načinu organizacije dela, pri učinkovitem delovanju in poslovanju. Tako bo naše delo za vas vedno boljše.

Standard ISO 9001, ki je bil razvit v poznih 90. letih prejšnjega stoletja, je univerzalen standard, primeren za vse organizacije, podjetja in zavode ne glede na dejavnost. Vpeljan je v več kot milijon organizacij v 178 državah sveta. Verzija standarda 2015 se posveča pristopom, ki organizacijam omogočajo pametnejše sisteme vodenja, v mnogih panogah pa je postal osnovni dokaz sposobnosti organizacije za izpolnjevanje pričakovanih zahtev uporabnikov.

Misel o uvajanju sistema vodenja kakovosti je bila v ZD Ravne stara že nekaj let in v začetku leta 2016 smo se zadeve lotili resno ter si zadali cilj, da certifikat pridobimo še istega leta. Z nekaj urno pomočjo svetovalke s področja kakovosti in veliko angažiranostjo skrbnice sistema vodenja kakovosti (SSVK) ter vseh ostalih zaposlenih smo po turbulentnem uvajanju, pripravljanju dokumentov in zapisov, izpolnjevanju zahtev standarda in ozaveščanju zaposlenih imeli začetno presojo 5. novembra.

Prestali smo jo brez večjih neskladnosti in že teden dni kasneje je potekala dvodnevna certifikacijska presoja sistema vodenja kakovosti s strani akreditirane certifikacijske hiše Bureau Veritas. Po manjših neskladnostih, ki smo jih rešili v nekaj dneh, nam je bil 7. decembra 2016 podeljen certifikat kakovosti ISO 9001:2015.

Kakovost smo vgradili v vse procese izvajanja zdravstvenega dela. In kaj pomeni to za uporabnike? Standard kakovosti ima določene zahteve, ki jih je potrebno upoštevati in to naj bi dobro občutili predvsem na eni strani naši uporabniki, na drugi strani pa zaposleni.

Zavedamo se, da je to šele konec začetka in da je pred nami dolga pot nenehnega izboljševanja na vseh nivojih delovanja zavoda. In ker smo optimistični verjamemo besedam Aristotela, ki je dejal: »Dober začetek pomeni več kot polovico storjenega.«